Jak získat příspěvek na nákup pomůcky?

Problematika kompenzačních pomůcek a jejich úhrady nejen pro sluchově postižené občany, ale pro všechny osoby se zdravotním postižením, byla, je a vždy bude velmi komplikované téma. Zvláště pro starší občany a zvláště po 1. lednu 2012, kdy vstoupily v platnost zcela nové zákonné předpisy. 

Od 1. ledna 2012 možnost získání finančního příspěvku na pořízení pomůcky pro sluchově postižené upravují tyto dva právní předpisy:

Příspěvky vyřizují Úřady práce

Žádost o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku si lze stáhnout také na internetu.

Najdete jí zde: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Kdo může požádat o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky? 

Nárok na finanční příspěvek na kompenzační pomůcku má osoba s těžkým sluchovým postižením.

Za těžké sluchové postižení se považuje:

 • oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy.
 • oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy
 • těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty           a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05)     – lepší než 1/60 (0,02).

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku:

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

 • Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. 
 • Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč.

Aktuálně je výše životního minima je 3 410,- Kč osminásobek je tedy 27 280,- Kč

Příklad:

 • Souprava pro poslech TV Introson 2,4 stojí 3 990,- Kč 10% z ceny je tedy 399,- Kč. Zákon ale stanoví, že minimální výše spoluúčasti žadatele je 1000,- Kč. Výše příspěvku bude 2 990,- Kč a 1000,- Kč je povinen doplatit žadatel.
 • Signalizace domovního zvonku složená ze 7 ks přijímačů a 1 ks vysílače výjde na 24 500,- Kč. Spoluúčast žadatele bude 10% z ceny tedy 2450,- Kč. Výše příspěvku bude 22 050,- Kč.  

Na jaké pomůcky můžete získat příspěvek? 

Dle uvedeného zákona a vyhlášky O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je možné získat příspěvky na následující kompenzační pomůcky pro sluchově postižené:

 • signalizaci bytového a domovního zvonku včetně instalace
 • signalizaci pláče dítěte včetně instalace
 • speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči
 • individuální indukční smyčku
 • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
 • signalizaci telefonního zvonění
 • telefonní zesilovač